Khóa Cửa Điện Tử / Vân Tay / Thẻ Từ :: Khóa cửa Vân tay, Thẻ từ Philips