Trung Tâm Điều Khiển nhà thông minh SmartZ - Việt Thiên Phát

Trung Tâm Điều Khiển SmartZ

Bộ não của ngôi nhà thông minh đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận các tín hiệu điều khiển, và xử lý chúng rồi điều khiển các thiết bị phối ghép cùng. Trung tâm điều khiển cũng đóng vai trò quản lý việc hoạt động của các thiết bị điện thông minh trong căn nhà.

Trung Tâm Điều Khiển Arkos,Broadlink,SmartZ Được Phân Phối Tại Việt Thiên Phát

- Xem thêm các sản phẩm khác tại : Anninh365.com