Trung Tâm Điều Khiển nhà thông minh Broadlink - Việt Thiên Phát

Trung Tâm Điều Khiển Broadlink

Trung Tâm Điều Khiển Broadlink đem lại nhiều tiện ích đặc biệt có khả năng biến mọi ngôi nhà bình thường trở nên thông minh và tiện lợi bất ngờ như công tắc, ổ cắm, bóng đèn….Trung Tâm Điều Khiển Broadlink là Bộ não của ngôi nhà thông minh đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận các tín hiệu điều khiển, và xử lý chúng rồi điều khiển các thiết bị phối ghép cùng. Trung tâm điều khiển cũng đóng vai trò quản lý việc hoạt động của các thiết bị điện thông minh trong căn nhà.

Trung Tâm Điều Khiển Arkos, Broadlink, SmartZ, Lumi Được Phân Phối Tại Việt Thiên Phát

- Xem thêm các sản phẩm khác tại : Anninh365.com