Trung Tâm Điều Khiển nhà thông minh Arkos - Việt Thiên Phát

Trung Tâm Điều Khiển Arkos

Trung Tâm Điều Khiển nhà thông minh Arkos (Thiết bị thu phát hồng ngoại ) cho phép kết nối hồng ngoại để điều khiển các thiết bị từ xa, với các thiết bị điện tử trong nhà. Toàn bộ ngôi nhà của bạn sẽ được tự động hóa hoàn toàn, có thể giám sát, điều khiển mọi thiết bị mọi lúc, mọi nơi. Trung tâm điều khiển là bộ não đóng vai trò quản lý việc hoạt động của các thiết bị điện thông minh trong căn nhà.

Trung Tâm Điều Khiển Arkos,Broadlink, SmartZ Được Phân Phối Tại Việt Thiên Phát

- Xem thêm các sản phẩm khác tại : Anninh365.com